MUZEUM ODRY

Soma 50mg no prescription required no dr by fedex  

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ soma no prior prescription

Provozovatel:

buy watson soma cheap Soma overnight delivery MUZEJNÍ  SPOLEK  ROLLEDER -  ODRY, o.p.s.
IČO: 285 67 889
Sídlo: ODRY, Ke Koupališti 370/15,  PSČ 742 35
Kontakt: Zdenek MATEICIUC
Mob.:  +420 724 984 050
e-mail: zdenek@mateiciuc.cz

Kdo jsme?

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Cheap Soma Shipped Overnight No Prescription Muzejní spolek Rolleder Odry byl založen v roce 2008  čtyřmi občany města Odry, kteří mají zájem o zachování pravdivé paměti města,  k lidem, k jejich životu, k domům i jiným stavbám,  k pozemkům, k domovu.

Naše naděje

order soma cash on delivery Členská základna spolku se bude postupně rozšiřovat o další  členy spolku, kteří  budou mít totožný zájem. Zejména se těšíme na mladé zájemce.

Co chceme?

  • Sbírat, třídit a archivovat historické materiály ( dokumenty, fotografie, mapy i předměty ) z regionu města Oder a okolních obcí.
  • Zachytit a zdokumentovat životní osudy lidí, občanů města a okolí,  pro které bylo toto místo domovem. Osudy mnohých byly tragické,  ať už z  důvodů politických událostí, nebo osobních.
  • Zajistit podmínky pro řádné ošetření všech získaných dokumentů, jejich dlouhodobé uložení, a po zpracování zpřístupnění veřejnosti.
  • Za tímto účelem rekonstruovat historický objekt bývalé městské „biřičské jizby“ (   dům č.p. 83 na ulici Okružní v Odrách ), jehož součástí je i vězeňská kaple. Dům má  historicky přezdívku „ Katovna “.
  • Udržovat trvalé kontakty ze všemi lidmi, kteří mají zájem o naši práci.
  • Pomáhat hledat informace pro naše německé spoluobčany ( i jejich potomky ) vyhnané ze svého domova po druhé světové válce.
  • Zachovávat paměť k životu jejich předků v našem společném domově.

Novinky:

Podpořeno z

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Soma fedex shipping, Soma shipped c.o.d. Podpořeno z esfcr

buy soma from mexico online  

http://www.bigleaguekickball.com/about/ overnight Soma order 509-009-05509-0

purchase Soma COD