Památná místa oderského hřbitova

1. mauzoleum a hrobky  Gerlichů

Oderský městský hřbitov, pietní  místo  občanů i svědek dávné minulosti a  prožitých životů  jeho  obyvatel. Údaje  a  data  na  pomnících  starých  hrobů  a  pamětních  deskách  rodinných  hrobek  i prázdná místa zaniklých hrobů, umocňují naše představy o životních osudech jejich vlastníků. Byli to oni, kdo ovlivňovali  hospodářský rozvoj  a  veřejný život ve městě, umírali  na bojištích válek  a zanechávali nám tak své odkazy  minulosti. Pokud  se  však chceme dozvědět  podrobnosti, musíme nahlédnout  do  starých kronik  a  archivních  spisů. Vydejme se  tedy  na  pokračování, na virtuální  procházku  oderským  městským hřbitovem.  Tento článek věnujme významné, rozvětvené oderské rodině  továrníků  a  intelektuálů – rodině  Gerlichů. Projdeme-li  po hlavním  hřbitovním chodníku kolem  sekcí VIII  a  IX  po  pravé straně, uvidíme  před  sebou  dominantu  oderského  hřbitova – mauzoleum rodiny Gerlichů.

Oderský městský hřbitov r.1893 / 2012, poloha míst posledního odpočinku rodin Gerlichů. Označení sekcí v roce 1893-arabskými číslicemi / označení sekcí v roce 2012-římskými číslicemi ( Zdroj: SOKA Nový Jičín- autor plánku oderský stavitel Franz Wanke )

 

Mauzoleum rodiny Gerlich

 

Mauzoleum Gerlichů – pamětní deska 1
Mauzoleum Gerlichů – pamětní deska 3
Mauzoleum Gerlichů – pamětní deska 2

 

 

 

 

Mauzoleum je  stavba  z  druhé poloviny 19. století  s  prvky  klasického  romantismu. Navrhl ho oderský architekt  Heinrich Roleder[1] a jeho záměr  realizovala  roku 1883 opavská firma  Steinmetz & Bergrűnder [2], za spolupráce oderského stavitele  Franze Wankeho[3], na pozemku čp. 847 (zahrada vedle  tehdejšího  hřbitova)  zakoupeným  Annou  Gerlichovou[4]  a  Josefem  Gerlichem[5].  Uvnitř

mauzolea  zahlédneme  tři  pamětní desky  se  jmény  a  základními údaji  o  pochovaných  členech Gerlichovy rodiny. Jde  v  podstatě o dvě  spřízněné  rodiny, jejichž „hlavami“  byli bratranci Viktor Mathias Gerlich (*1813 / †1893), uvedený  jako  první  na pamětní desce 1   a  Josef Anton Gerlich,  zvaný „malý Gerlich“ (*1796 / †1871), zapsaný  na čele pamětní desky 2. Měli  společné  prarodiče

Johanna Josefa Gerlicha (*1744 / †1815), zakladatele  soukenické  továrny  v  Odrách  a  Veroniku Gerlichovou, rozenou Hausnerovou (*1748 / †1809). Další  provázání  těchto  dvou rodin bylo dáno sňatkem dcery Josefa Antona Gerlicha – Anny Gerlichové  s  jeho bratrancem Viktorem Mathiasem Gerlichem. Bratři  Anny  Gerlichové  na  pamětní  desce 2  byli tedy strýci jejich  dětí  na  pamětní

Obytná vila čp.172 rodiny Viktora Mathiase Gerlicha na Potoční ulici v Odrách

desce 1. Dodejme, že příslušníci rodiny Viktora Mathiase Gerlicha jsou uvedeni na pamětní desce 1 a pamětní desce 3. Členové rodiny Josefa Antona Gerlicha jsou pak na pamětní desce 2. Obě rodiny vlastnili  v  Odrách dvě továrny na sukno,  jednu čp.173[6] na horním konci Potoční ulice (Bachgasse)  a  druhou  čp. 299[7],  na  dolním  konci  Potoční  ulice. Rodina  Viktora  Mathiase Gerlicha  bydlela  ve vile na Potoční ulici, čp.172, postavené  naproti  továrně čp.173, zatímco  členové rodiny  Josefa  Antona  Gerlicha  obývali  měšťanské  domy  čp. 45, 53  a  čp.54  na oderském náměstí.

Továrna na sukno na Potoční ulici, čp.173 před požárem v roce 1865, dobová fotografie
Filiální továrna na sukno čp.299, na dolním konci Potoční ulice, dobová fotografie

Přistupme  nyní  blíže k pamětním  deskám  mauzolea  a  pokusme  se  postupně  přiblížit,  zde uvedené, příslušníky Gerlichovy rodiny:

 

Pamětní deska 1

Viktor Mathias Gerlich se narodil 10.02.1813  v  Odrách, dům čp. 45. Dne 23.11.1841 se  v  Odrách oženil se svoji příbuznou – Annou, rozenou Gerlich. Měli spolu pět synů – Viktora (1. syn je uveden na pamětní desce 3, zemřel jako dítě na spálu), Gustava, Eduarda,Viktora a Hermanna. Jako majitel  továrny  působil  Viktor Mathias  od  roku 1843. Zemřel 14.02.1893  v  Odrách, v domě na  náměstí čp.45.

Gustav Gerlich

2. syn Viktora Mathiase-Gustav Gerlich, železniční inženýr, se narodil 11.01.1845 v Odrách, dům čp.173. Byl dvakrát ženatý, poprvé s Annou, rozenou Hasenöhal, podruhé  s  Karolinou,  rozenou  Waschka, se  kterou  se  oženil  v  Odrách   dne 01.05.1876. Měli  spolu čtyři  děti – syna Josefa  a  tři dcery, Karolinu, Christinu a Hildu. Gustav  Gerlich zemřel 12.03.1903  ve  Vídni, na  byl převezen  do  Oder, kde byl  15.03.1903 slavnostně pochován v rodinné hrobce.

3. syn  Viktora Mathiase-Eduard Gerlich  se narodil 12.12.1847  v  Odrách, dům  čp.172. Zemřel  v   16.10.1874, v domě čp.172 ve 27 letech, jako svobodný.

4. syn Viktora Mathiase-Viktor Gerlich se narodil 19.04.1849  v  Odrách, dům  čp. 172. Oženil se dne 05.08.1877 s Emilií, rozenou Walzel. Neměli spolu žádné děti. Až  do roku 1877 se  společně se svým bratrem Gustavem podílel na řízení továrny. Zemřel 17.3.1915  v Odrách, v  domě čp.172 .

5. syn Viktora Mathiase-Hermann Gerlich  se  narodil  08.05.1854  v  Odrách, dům  čp.172. Zůstal svobodný a zemřel ve svých 22 letech, 14.03.1876 v Odrách, v domě čp.172.

 

Pamětní deska 2

Josef  Anton  Gerlich, zvaný „malý Gerlich“, se  narodil  29. 04. 1796  v  Odrách,  dům  čp.54.  Dne 20.01.1821  se oženil  s  Franziskou Kafka. Měli  spolu  čtyři  děti, dceru  Annu ( manželka  Viktora  Mathiase  Gerlicha  na  pamětní desce 1)  a  syny  Josefa, Johanna  a  Rudolfa. Po  smrti  svého otce  Johanna Georga Gerlicha – nejbohatšího  občana  Oder, vedl Josef Anton sám oderskou továrnu  na sukno až do roku 1843, pak společně s Viktorem Mathiasem Gerlichem. Josef Anton Gerlich zemřel  25.02.1871 v Odrách, v domě na náměstí v domě čp.54.

Franziska Gerlich, rozená Kafka, dcera správce se narodila 30.09.1800 ve Vítkově. Jejím manželem byl  Josef Anton Gerlich. Zemřela 01.05.1878 v Odrách, v domě čp.54.

1. syn Josefa Antona-Dr. Josef Gerlich  se narodil 08.03.1821v Odrách, dům čp.53. Byl doktorem práv a  pracoval  jako notář. Zemřel  30.05.1883  v  Odrách, v  domě  čp.54. Není známo, zda byl ženat  a jestli měl nějaké potomky.

2. syn Josefa Antona-Johann Gerlich,  zvaný „bohatý Jan“, se  narodil  10. 05. 1826  v  Odrách, dům čp.53 a  byl  rentiérem. Zemřel  11.11.1894  v  Odrách,  v domě  čp.54. Rovněž není známo, zda byl ženat a  jestli  měl  nějaké potomky.

3. syn Josefa Antona-Rudolf  Gerlich  se narodil 15.04.1829  v  Odrách, dům čp.53. Byl  doktorem práv a  pracoval jako advokát. Zemřel svobodný dne 10. 08. 1860. Potvrzení úmrtí  v  Odrách  jsme

neobjevili, předpokládáme proto, že pracoval  i  zemřel mimo  Odry. Pochován byl v rodném městě.

Dcera Josefa Antona-Anna Gerlich se narodila 14.06.1823 v Odrách, dům čp.53. Od roku 1841 byla manželkou  svého  prastrýce  Viktora  Mathiase  Gerlicha. Zasloužila  se  o  postavení  rodinného mauzolea. Zemřela  04.10.1891 v Odrách,  v domě na náměstí  čp.45.

 

Pamětní deska 3

Vnuk  Gustava  Gerlicha  a  Karoline Gerlich – Walter Gerlich  se  narodil  dne

13.03.1913 ve Vídni. Jeho rodiče byli Josef Gerlich a  Christine  Gerlich, rozená  Kunz. Zemřel  jako dítě, ve  třech  letech  23.12.1916  v  Odrách,  čp.173,  na spálu.

Karoline Gerlich
Walter Gerlich
Josef Gerlich

 

 

 

 

 


1. syn Viktora Mathiase Gelicha-Viktor Gerlich se narodil 29.01.1843 v Odrách, dům čp.45. Zemřel, také jako  dítě, ve třech letech  dne  28.12.1846  v  Odrách, čp.172, na  spálu.

Karoline Gerlich, rozená Waschka,

manželka Gustava Gerlicha,  2. syna Viktora Mathiase Gerlicha, se  narodila 10.12.1858 ve Vídni IV (Gumpendorf). Zemřela dne 16.04.1940  v  Odrách,  v  domě  čp.172.

Christine Gerlich
Juliane Gerlich
Dr. Gustav Gerlich

 

 

 

 

 

Vnuk  Viktora  Mathiase  Gerlicha-Josef Gerlich,  se  narodil 08.08.1878  v Odrách, dům  čp.172. Jeho rodiče byli  Gustav Gerlich  a  Karoline  Gerlich. Dne  09.02.1907  se  oženil  s Christinou Kunz (dcerou lékaře  dr. Raimunda Kunze), která  se  narodila  27.04.1884  ve Vítkově. Josef  Gerlich  vedl   a vlastnil po smrti svého otce  v  Odrách  obě továrny na sukno. Zemřel 20.04.1946  v Odrách, v domě čp.172. Měl tři sestry, Karolinu (*24.04.1887, Odry), Hildu (*01.10.1883, Odry / † 1940, Opava) a Christinu.

Hilde  se 18.04.1906  provdala  za  Wilhelma Waschku ml. , syna  Wilhelma  Waschky st., majitele továrny  na hedvábí v  Odrách.   Manželka  Josefa Gerlicha  Christine žila do své  smrti 28.05.1965 v Passau v Bavorsku, kde zemřela  na „rakovinu jater“. Byla  pochována  se  svým synem  Dr. Gustavem  Ingomarem  Gerlichem  na  hřbitově  Svaté Barbary v Linci.

Hilde roz. Gerlich
Alice roz. Gerlich

 

 

 

 

 

Pro  úplnost  uveďme, že  Dr. Gustav  Ingomar   Gerlich  se  narodil  30.11.1907  v  Odrách, dům čp. 172, měl  doktorát  práv z  Karlovy University  v  Praze  a  doktorát  filosofie  z  university v Gratzu. Byl povolán  do wehrmachtu, v ruském zajetí  strávil  čtyři  roky- od  roku 1944  do  listopadu 1948. Zemřel tragicky 27. 06.1966, pod koly vlaku při přechodu kolejí

v  Linci.  Dr. Gustav Ingomar  Gerlich  se oženil s učitelkou Julianou  Gruber,  narozenou  25.01.1912  v  Hartkirchen,   Horní Rakousy,  která  zemřela  22.6.2000   v  Linci. Kromě zemřelého bratra Waltra měl  ještě  sestru  Alici, narozenou  10.01.1910  ve  Vídni. Ta  se  vdala  v  Brně  23.9.1956  za  Herberta  Domese  (*16.10.1904, Brno)  a  zemřela  bez potomků v Darmstadtu.

Po tomto stručném výletu do minulosti oderské větve  rodiny  Gerlichů – továrníků,  opusťme  jejich  mauzoleum  a  vydejme   se  mezi  sekcemi   XII   a  XIV  ke hřbitovní  zdi. Projdeme-li  kolem  hrobky  továrnické rodiny  Waschka, přijdeme  ke  třem hrobkám rodiny  Gerlichů,  přičemž  první  dva  hroby manželů Michaela  a  Theresie  Gerlich, patří  k  nejstarším zachovalým hrobům na oderském hřbitově. Vedle nich  pak stojí hrobka rodiny Juliuse  Gerlicha – třetího syna Michaela  Gerlicha. Připomeňme,  že zde uvedený Michael Thomas Gerlich, byl  bratrem Viktora  Mathiase  Gerlicha,  Antona  Josefa Gerlicha  a  Josefa  Kazimíra  Gerlicha[8].Přistupme nyní k první dvojici hrobů a nahlédněme krátce do minulých životů jejich vlastníků.

 

Michael Thomas Gerlich a  Theresie Gerlich

Michael Thomas Gerlich se narodil 12.9.1794  v  Odrách – Nové Sady, dům čp.18. Od roku 1828 do roku 1839  byl  starostou  města Odry. Dne 12.01.1818  se  oženil s Theresií, dcerou Josefa Müllera,

mistra barvení látek v Odrách – Nové Sady. Měli spolu neuvěřitelných 13 dětí,  z  toho osm chlapců a  pět  děvčat, přičemž  šest zemřelo již v dětském  věku. Z dětí, které v dospělosti dosáhli úspěchu, lze jmenovat Juliuse Gerlicha – dlouhodobého významného starostu Oder  a  profesora polytechniky  v Curychu i stavitele horských  železničních tratí  Eduarda Gerlicha. Společně se svou ženou Amálií, rozenou Mikovou  a   dcerou  Marií  žili až  do své smrti  v  Curychu, kde jsou

Theresia Gerlich
Michael Gerlich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

také pravděpodobně pohřbeni na  hřbitově Shelfeld. Nesmíme  také zapomenout  na  další  bratry, kteří se „zasloužili“ o založení, později zaniklých  malých  továren  na  sukno v Odrách – Nových Sadech na  Skřivánčím poli (Lerchenfeld) -  továrníka  Johanna  Gerlicha   s  manželkou  Theresií,  rozenou  Malcher  a  továrníka  Wilhelma  Gerlicha  s  manželkou  Antonii  Zimmermann[9]. Michael  Thomas  Gerlich zemřel 20. 08. 1858  a  jeho žena  Theresie  Gerlich 24.06.1880, v Odrách, čp.26.

 Rodina Juliuse Gerlicha

Julius  Gerlich  se  narodil 10.04.1826  v  Odrách, čp.26. Byl dlouholetým  starostou  města Odry,  poslancem Zemského Slezského sněmu v Opavě  a  vrchním poštmistrem v  Odrách. Při  ukončení  svého  veřejného  působení  v  roce 1897,  byl  jmenován  čestným  občanem  Oder. Podle  jeho současníků[10]  to byl sebevědomý a trochu drsný muž. Dne 26.09.1853 se oženil s Albertinou, dcerou fulneckého továrníka Franze Gerlicha. Měli spolu čtyři děti, syny Juliuse (*1856 / † 1891), Konráda (*1858 / †1916), Huga (*1863 / †1890)  a  jednu  dceru Albertinu (*1854 / †1924). Julius  Gerlich  zemřel 15.10.1913  v  Odrách, čp.26  a  jeho  manželka Theresie  22.06.1922  ve  Fulneku. Přestože na  pomníku  hrobky  nejsou  uvedeni  konkrétní  příslušníci  rodiny  Juliuse  Gerlicha,  můžeme  s  jistotou  předpokládat,  že   v  této  hrobce mají  poslední  místo svého odpočinku  Julius  Gerlich -

Hrobka rodiny Juliuse Gerlicha, 2011
Starosta a čestný občan Oder Julius Gerlich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senior,  Julius  Gerlich – Junior, Hugo  Gerlich  a  dcera  Albertine  Gerlich, kteří  všichni  zemřeli  v Odrách. U  Konrada  Gerlicha[11], zemřelého v Moravské  Ostravě  a  u manželky [12] Juliuse Gerlicha, Albertiny, zemřelé  ve  Fulneku, se domníváme, že byli také pohřbeni v této rodinné  hrobce.

Dospěli jsme  k  závěru naší návštěvy za památnými místy posledního odpočinku  potomků  Gerlichů  na oderském hřbitově. Při zpáteční cestě kolem hřbitovní zdi, se  u vstupní brány hřbitova zastavme u  nádherné hrobky Trčkovy  a  Hradilovy  rodiny. Do  roku 1946  to  však  byla rodinná hrobka Gerlichů[13]. Postavil ji  pravděpodobně  koncem 19.století  syn Michaela Thomsona Gerlicha a  bratr starosty Juliuse Gerlicha, Johann Gerlich[14] – plátenický mistr z Nových Sadů, čp.63.

Při  opouštění  oderského  městského  hřbitova, zanecháváme  za  sebou  nezodpovězenou  záhadu. Nenašli  jsme totiž žádnou hrobku rodiny významného představitele 6. generace Gerlichů, továrníka Josefa Kazimíra, bratra  Michaela Thomase  a Viktora Mathiase Gerlicha  a  to  přesto, že  měl  v  7. generaci 14 potomků  a  v  8. generaci, dokonce 18. potomků. Můžeme si však být jisti, že většina z nich má své místo posledního odpočinku zde, na posvátné půdě oderského hřbitova.

 

 

Použité prameny:

 Anton Rolleder: Gesichte der Stadt und des Gerichtbezirkes Odrau. Steyer 1903.
Záležitosti hřbitova r. 1787 – 1934. Archiv římskokatolické fary Odry, i. č.145, sign. Ic, karton 2. Soka Nový Jičín.
Pohřební kniha r. 1916 – 1937. Archiv města Fulnek, i. č.137. Soka Nový Jičín.
Carl Gerlich:  Rozrod rodiny G e r l i ch. Wien 1928.
Dr. W. Bruder: Rozrod rodiny G e r l i ch. München 2002.
Soubor rodných, oddacích a úmrtních matrik r.1790 – 1910. ZA Opava.
Evidence občanů města Oder r. 1800 – 1945. Archiv Bratří Mateiciucových.
Korespondence mezi Zdenkem Mateiciucem a paní Julianou Gerlich. Linec 1996. Archiv Bratří Mateiciucových.
Dobové fotografie oderské rodiny G e r l i ch. Archiv Bratří Mateiciucových

 


[1]    Heinrich Roleder ( *1865. Odry /† 1912, Odry ), oderský architekt, bydliště třída 1. Máje (Bahnhofstrasse), čp.241.
[2]    Jedna z největších firem na zpracování kamene v bývalém  Slezsku. Zakladatel firmy Albert Förster ( *1832 Zlaté Hory / †1908 ) obdržel roku 1901 od císaře  titul „dvorního kameníka“. Firma nadále existuje v rakouském Salzburgu pod názvem  „Albert  Förster OHG, Natursteine, Bau- und Industriebedarf“.
[3]    Franz Wanke ( *1822, Odry / †1887, Odry ), oderský stavitel, bydliště Kopečná ulice ( Bergasse ), čp.188
[4]    Anna Gerlichová  (*1823, Odry / †1891, Odry), dcera Josefa Antona Gerlicha.
[5]    Josef Gerlich, pravděpodobně bratr Dr. Josef Gerlich ( 1821 / † 1883, nebo syn Josef (*1878 / †1946) Anny Gerlichové.
[6]    Továrna na sukno čp. 173, historicky významná památka, dnes obytný dům v neutěšeném stavu.
[7]    Filiální továrna na sukno čp. 299, v minulosti zbourána. Dnes na tomto místě stojí rodinný dům.
[8]   Továrník Josef Kazimír Gerlich, zvaný „tlustý Gerlich“, ( *3.3.1797, Odry-Nové sady čp.26  / †17.11.1842, Odry, dům čp.37 ).
[9]   Po zániku své továrny odešla celá rodina okolo roku 1876 do Vídně a po svém úmrtí byla pochována na Centrálním vídeňském hřbitově. Jejich dcera Antonie Gerlich se dožila v roce 1965 ve Vídni 101let,  pracovala jako sekretářka světově proslulého hudebního skladatele C. H. Zeihrera.
[10]    Sděleni neteře Juliuse  Gerlicha – Antonie Gerlich, dcery  továrníka Wilhelma Gerlicha.
[11]    Konrád Gerlich, pravděpodobný autor některých fotografií,  použitých  v  kronice „Gesichte  der  Stadt  und  des Gerichtbezirkes Odrau, Steyer 1903“.
[12]    V pohřební knize fulneckého hřbitova  Albertine Gerlich  nebyla nalezena.
[13]    Posledním  majitelem hrobky byl Eduard Gerlich (*04.08.1891, Odry-Nové Sady čp.63) – vnuk Johanna Gerlicha a provozovatel živnosti „Zámečnictví a instalatérství“  na  Hranické ulici čp.143,  společně  s 1. manželkou  Agnes rozenou Král (*29.08.1892, Vítkovice). Ta zemřela v roce 1940 a byla v této hrobce i pochována. Eduard Gerlich se 11.01.1945  podruhé oženil  s Marií, rozenou Pleban z Oder a byli společně  16.04.1946  vysídleni do Německa.
[14]    Děd Eduarda Gerlicha- Johann Gerlich (* 22.12.1827, Odry, Nové sady čp.63)  / manželka Theresie Malcher. Otec Eduarda Gerlicha- Johann Gerlich, plátenický mistr (* 31.05.1853, Odry, Nové sady čp.63) / manželka Karolina Schenk.

 

Fotogalerie