Kroniky:

 

Rollederova kronika :

„ Gesschichte der Stadt u. des Gerichtsbezirkes Odrau “ vydaná v roce 1902 a  její český překlad „ Dějiny města a soudníhi okresu Odry “ vydaný v roce 2002 Městským úřadem v Odrách (je k dispozici i k prodeji v informačním středisku v Odrách)

Další kroniky budou postupně přidávány na tyto stránky, jedná se o:


Kroniku Johanna Bohma:

„Gedenkbuch der Stadt Odrau“
Rukopis ukončený v roce cca 1932

 

Zimmermannova kronika

 

Plebanova kronika

 

Případně další.